MENU
Aula_close Layer 1

Skolelederens spalte

Nyt fra Allan E. Feldskou 

Skoleleder på Abildgårdskolen

Billede af Allan E. Feldskou

 

                                                                                                           

29. oktober 2020

 

Til alle forældre på H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen                                       

Kære forældre

Dette infobrev handler om:

  • Modernisering af Abildgårdskolen/vores nye fælles skole
  • Orientering om hvordan vi i en overgangsperiode underviser jeres børn på begge skoler

Som I allerede ved, har Byrådet besluttet at sammenlægge vores to skoler til én ny skole. Sammenlægningen sker den 1. august 2021. Men allerede nu er vi i fuld gang med en fusionsproces og en modernisering af Abildgårdskolen, så den bliver helt klar til at være vores fælles nye skole. 

Vi får opdateret flere områder af skolen, bl.a. moderniseres alle klasselokaler og fællesrum i blok A, B og C med nye gulve, lofter, vinduer, garderober og tekniske installationer. Den nuværende SFO renoveres og der indrettes supplerende SFO-lokaler med nyt køkken/alrum i indskolingen. Ved musik og madkundskab indrettes to helt nye lokaler til fagene – kombineret med et ekstra flex-rum der kan bruges af hele skolen og SFO. Herudover foretages en række mindre renoveringer rundt på skolen – herunder renovering af toiletterne og opdatering af skolens hovedindgange.

Udearealerne opdateres også – bl.a. med nye legeredskaber og renovering af gårdrum, området omkring SFO og pladsen foran øst.

For at håndværkerne kan modernisere Abildgårdskolen, er vi nødt til fortsat at gøre brug af H.C. Andersen Skolen frem til og med december 2021. Det betyder at:

  • De ældste elever fra Abildgårdskolen midlertidigt flyttes på H.C. Andersen Skolen per. 1. februar 2021

Eleverne i delskole A (A-fløjen) på Abildgårdskolen (det drejer sig om tre 7. klasser, to 8. klasser og to 9. klasser), skal undervises på H.C. Andersen Skolen per. 1. februar 2021 og frem til sommerferien. Alle klasser fra Abildgårdskolen flyttes samlet, og deres nuværende lærere følger med.

I den periode moderniserer håndværkerne A-fløjen på Abildgårdskolen. 

Medio juli 2021 er moderniseringen af A-fløjen færdig, og eleverne fra begge skoler, på 7. + 8. + 9. årgang, starter derfor skoleåret sammen på den nye skole.

  • B- og C-skolerne flyttes til H.C. Andersen Skolen de første fem måneder i skoleåret 2021/2022

Fra elevernes første skoledag - den 11. august 2021 - frem til juleferien, skal alle elever på 0. – 6. årgang undervises på H.C. Andersen Skolen i deres nye klasser. SFO’en flytter også til H.C. Andersen Skolen i den periode.

Ifølge tidsplanen for moderniseringen står B- og C-fløjene færdige til nytår, så alle elever kan samles på den nye skole primo januar 2022.

Det her er den bedste måde, vi kan få puslespillet med modernisering af Abildgårdskolen til at gå op. Vi er derfor rigtig glade for at have råderet over begge skoler i den periode, hvor den nye skole skal moderniseres. 

Vi vil gøre alt hvad vi kan, for at skabe tryghed og stabilitet for jeres børn. Ovenstående plan giver de bedst mulige betingelser for, at vi fortsat kan gennemføre en god undervisning og børnene får en god skoledag. Vi ved at det er lidt ubelejligt, men med fokus på, at vi får opdateret de fysiske rammer for den nye skole, så er jeg sikker på, at vi sammen får det til at fungere. 

 Vi har selvfølgelig været mange scenarier og overvejelser igennem, inden ovenstående plan er besluttet. Bl.a. omkring tidsplanen, ønsker og krav fra håndværkerne samt sikkerhedsmæssige og pædagogiske overvejelser, så vi hele tiden tager det nødvendige hensyn til børnene og deres skolegang. 

I vil naturligvis få nærmere besked omkring de praktiske ting, når vi begynder at skulle flytte midlertidigt på H.C. Andersen Skolen. 

Har I spørgsmål, så er I som altid velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Allan E. Feldskou

Skoleleder på Abildgårdskolen